Training Helder Communiceren II
Van toneelspel en maskers naar authenticiteit en helderheid

Voor als je:

 • meer inzicht wilt in je (onbewuste) patronen & programma's (gedachtes, emoties, gedragingen) die je communicatie vertroebelen;
 • meer inzicht wil in de onbewuste spelletjes die als gevolg van deze patronen/programma's die tussen jou en de ander gespeeld worden en leiden tot misverstanden en gedoe;
 • wilt weten en leren hoe jezelf kan uit deze onbewuste spelletjes kunt zetten om zo tot meer vrijheid en stromen in je communicatie en dus werk te komen;
 • praktische ingestoken ondersteuning zoekt die je helpt in het proces van zelfonderzoek, oefenen in de praktijk en innerlijke transformatie;
 • als (team)leider, coördinator, projectleider of teamlid inzicht wilt in hoe de werkzaamheid van je team en ook van jezelf beïnvloed wordt door deze onbewuste spelletjes. En hoe je vandaar uit verandering kan aanbrengen en jezelf en je team op een hoger plan te brengen;
 • wilt leren hoe je moeiteloos helder kunt communiceren, waardoor alles beter gaat stromen en bereid bent om te reflecteren op je eigen gedrag.


Dan is deze training zeker iets voor jou!

Helder Communiceren - van toneelspel en maskers naar authenticiteit en helderheid

Algemeen

Het grootste deel van de communicatie tussen mensen is geïnfecteerd met vele (onbewuste) patronen/programma's die de communicatie vertroebelen, de effectiviteit verkleinen, de creativiteit doden en daarmee een vruchtbare uitkomst van een uitwisseling flink onderuit halen.

Het is alsof de mensen een soort van toneelspel opvoeren met elkaar waarbij een ieder zijn of haar eigen masker draagt met als (on)bewust doel iets van de ander te krijgen. Of het nu gaat om aandacht, waardering, status & aanzien, macht, je zin, het scoren, geld enzovoort. Daarbij horen al dan niet subtiele gedragingen die je vanuit je authentieke zelfbewuste zijn en weten niet zou doen. Denk bijvoorbeeld aan pleasen, het willen redden van de ander, je terugtrekken, je onzichtbaar maken, je beter voelen als het minder met de ander gaat, teveel aanwezig zijn, dominantie, je beter voelen dan de ander, manipuleren, leugentjes om bestwil en het allemaal alleen willen doen.

Als deze spelletjes en maskers actief zijn, dan zal de communicatie stroef lopen, dan ontstaan er allerlei misvattingen en misverstanden, dan voel jij of de ander zich niet gehoord en gezien en dan zullen ergernissen en tegenwerking een onderdeel zijn van je ervaringen. Het zal duidelijk zijn dat dit het effectief werken, genereren van creatieve oplossingen, het samenwerken en een vruchtbare uitkomst behoorlijk in de weg staan.

 

 

De training

In de training Helder Communiceren I is de basis gelegd voor inzicht in de aspecten die je communicatie vertroebelen en heb je praktische handvatten gekregen die je communicatie verhelderen.

In deze tweedaagse verdiepingstraining gaan we echter een aantal stappen verder. Zo krijg je inzicht hoe het mechanisme van het toneelspel als ook de diverse maskers praktisch psychologisch en ook fysiologisch werken. Ook ontdek je hoe ze zijn ontstaan, waardoor je ze beter kunt waarnemen/herkennen bij jezelf en in je omgeving. Je krijgt bovendien de tools aangereikt om deze patronen in je eigen systeem om te zetten/los te laten waardoor je authentieker en vrijer wordt in je gedrag en dus ook in je communicatie. Ook leer je hoe je het beste om kunt gaan met maskergedrag en de spellen die gespeeld worden in je (werk)omgeving.

Omdat inzicht en innerlijk veranderen tijd kost, zit er tussen de eerste en de tweede trainingsdag een maand de tijd. Hierin krijg je de gelegenheid om in de praktijk verder bewust te worden en te oefenen. Als jij wilt en de behoefte voelt, dan word je in deze tussentijd door de twee trainers per mail en/of telefoon ondersteund zodat je deze periode ook zo effectief mogelijk kunt gebruiken. Op de tweede trainingsdag zal er ruimte zijn om met de gehele groep te delen en te reflecteren op wat er in die tussenliggende maand praktisch is ervaren. Op deze manier kan er van elkaar geleerd worden om zo tot verdere verdieping te komen.

Het resultaat

- Je hebt inzicht in de verschillende spelvormen en maskers die er zijn. Je weet ze waar te nemen en te herkennen.

- Je hebt inzicht welke maskers jij zelf nog draagt, weet hoe je deze zelf kunt ontmaskeren en bent hier actief mee bezig.

- Je weet en hebt ervaren hoe je om kunt gaan met de spelletjes en maskers in je omgeving.

- Je bent authentieker in gedrag geworden en daarmee helderder in je communicatie.

- Je ervaart door de veranderde communicatie dat het meer stroomt in je werk en je arbeidsvreugde is toegenomen.

- Je zelfvertrouwen en zelfbewustzijn zijn gegroeid waardoor je meer rust, ontspannenheid en vertrouwen ervaart en uitstraalt.

Voor wie?

 • Voor iedereen die zijn communicatieve vaardigheden op zijn werk (en elders) wil verbeteren, bereid is zichzelf te spiegelen en de moed heeft te veranderen.
 • Voor alle medewerkers waar heldere communicatie een belangrijke rol speelt in het uitoefenen van hun professie.

 • Voor leidinggevenden/teamleiders die hun communicatie met hun werknemers willen verbeteren.

 • Voor (team)leiders, coördinatoren, projectleiders of teamleden die inzicht willen in de werkzaamheid van het team en ook van zichzelf.

Voor deze training is het van belang dat je de training Helder Communiceren I hebt gevolgd.

Naast de twee trainingsdagen bestaat de tijdsbesteding uit praktisch oefenen in de tussenliggende maand. Dit oefenen is een continu proces (on the job). Voor de reflectie op het eind van de dag is rekening te houden met een 20-30 minuten als tijdsbesteding.

Een aanvullend individueel coachingstraject kan ondersteunend zijn bij het verder integreren en borgen van het geleerde. Je gedrag veranderen is immers een proces. Het vergt veel oefenen, herhalen en zo nodig verder verdiepen. De beschikbare aanvullende optie wordt daarom van harte aanbevolen.

Aanvullende optie

 • Een coachtraject om het geleerde direct toe te passen, te verdiepen en te integreren.