Door het bezoeken van deze website, www.coachingspraktijkkarinwitte.nl, ga je automatisch akkoord met de beschreven disclaimers en de algemene voorwaarden.

 

1. Informatieve doeleinden
De informatie op deze website geeft slechts een indicatie van wat jij van Coachingspraktijk Karin Witte zou kunnen verwachten.
Alle adviezen, praktische tips etc. zijn slechts een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Niemand zal op basis van deze informatie, bij wie dan ook, een schadeclaim kunnen indienen, of hoe dan ook verhaal kunnen halen. Iedere zelfbehandeling is voor eigen verantwoording. Karin Witte doet geen claims over diagnose, behandeling, genezing of ziektepreventie. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.

De consulten van Karin Witte zijn, in welke vorm dan ook, GEEN vervanging van een medische behandeling of ingreep. Het consult is bedoeld voor mensen die GEEN behandeling of medische ingreep (meer) nodig hebben en die geen spoedeisende ziektes of aandoeningen hebben. Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften.

2. Niet aansprakelijk
Zowel de eigenaar van de website als Karin Witte zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de door de lezer toegepaste adviezen en ideeën.

3. Privacywetgeving
Met uw gegevens wordt volgens de privacywetgeving omgegaan, waarbij ze enkel en alleen worden gebruikt om u te informeren over wetenswaardigheden, aanbiedingen en nieuws. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

4. Geen garanties
Karin Witte garandeert niet dat bestanden, software, hyperlinks of andere informatie op de website vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Coachingspraktijk Karin Witte is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar met een hyperlink wordt verwezen.