Risico's van mentale disbalans op de werkvloer

Mentale disbalans op de werkvloer verwijst naar situaties waarin werknemers te maken hebben met aanzienlijke stress, druk of andere mentale gezondheidsproblemen die hun welzijn en prestaties beïnvloeden. Dit kan vanuit de werksituatie ontstaan, maar ook vanuit de privésfeer of een combinatie hiervan.

Als werkgever c.q. (HR-)manager zou je streven moeten zijn om de medewerkers zo min mogelijk stress te bezorgen en een veilige werkomgeving te bieden. Hierin ligt een grote verantwoordelijkheid verscholen die nogal eens onderschat wordt.

Mentale disbalans bij een medewerker brengt risico's voor de organisatie met zich mee. Immers, de medewerkers zijn de drijvende kracht achter de organisatie. Zij maken dat het kantoorpand elke werkdag geopend kan worden en dat er bijvoorbeeld zorg geleverd wordt of diensten worden uitgevoerd. De zorg voor medewerkers is dus van cruciaal belang.

Hun loyaliteit hangt af van de zorg voor hen.
Hun werkplezier hangt af van de zorg voor hen.
Hun ziekteverzuim hangt af van de zorg voor hen.

 

Als er teveel werknemers met mentale disbalans rondlopen, dan ontstaan er risico's. Het is goed om deze inzichtelijk te hebben en daar alert op te zijn. Deze zijn nl. goed te ondervangen.

Welke risico's loop je als organisatie bij mentale disbalans op de werkvloer?

 1. Verhoogd ziekteverzuim:
  Werknemers die lijden aan mentale stress kunnen vaker ziekteverzuim ervaren.

 2. Lagere productiviteit:
  Ongezonde mentale omstandigheden kunnen de productiviteit verminderen en de kwaliteit van het werk beïnvloeden.

 3. Verloop van personeel:
  Werknemers kunnen ervoor kiezen om het bedrijf te verlaten als gevolg van ongezonde werkomstandigheden.

 4. Toenemende conflicten:
  Ongelukkige werknemers kunnen leiden tot meer conflicten en een slechte teamdynamiek.

 5. Negatieve invloed op de bedrijfscultuur:
  Mentale disbalans kan de algehele bedrijfscultuur negatief beïnvloeden, wat weer invloed kan hebben op de aantrekkelijkheid van het bedrijf voor toekomstige werknemers.

 

Open communicatie over mentale gezondheid op de werkplek creëert een cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om over hun uitdagingen te praten, wat begrip en ondersteuning bevordert.

Het koesteren van een gezonde, ondersteunende werkomgeving is nu cruciaal, vooral als het gaat om de mentale vitaliteit van medewerkers. In de dynamische wereld van vandaag is de rol van werkgevers niet beperkt tot het leveren van salarissen en arbeidsvoorwaarden.

Heb jij zicht op de mentale disbalans in jouw organisatie?

 

Zo niet, dan kan ik je helpen om dit inzichtelijk te maken met als resultaat: meer ontspanning, werkplezier en innerlijke rust bij de medewerkers.

Ik ben Karin Witte - coach in bewustzijn en bied preventieve ondersteuning die de mentale vitaliteit van medewerkers vergroot. Met als resultaat: minder uitval, meer werkplezier en innerlijke rust.

Neem gerust contact op via karin@coachinbewustzijn.nl voor meer informatie.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.